Wij bezorgen in Heesch ! Bestel vandaag voor 12.00 uur, morgen geleverd tussen 16.00-19.00 uur

De Visscher Visspecilaliteiten verleent je hierbij toegang tot de website en nodigt je uit het aangebodene te kopen. De Visscher Visspecilaliteiten behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan je mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De Visscher Visspecilaliteiten spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Visscher Visspecilaliteiten. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met De Visscher Visspecilaliteiten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Visscher Visspecilaliteiten nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Visscher Visspecilaliteiten. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Visscher Visspecilaliteiten, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.